Chirurgia estetyczna obejmuje zestaw zabiegów chirurgicznych w leczeniu chorób skóry i tkanki podskórnej. Łączy w sobie elementy różnych specjalności tj. dermatologii, chirurgii plastycznej, chirurgii onkologicznej jak również chirurgii naczyniowej.
Najczęstsze wskazania do wykonania zabiegów chirurgii estetycznej to: kaszaki, tłuszczaki, znamiona, brodawki wirusowe i inne nowotwory skóry i jej przydatków. W kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych opieram się na moim doświadczeniu klinicznym.
W przypadku znamion przeprowadzam wstępne badanie przy użyciu dermatoskopu.


Zabiegi chirurgiczne wykonuję w znieczuleniu miejscowym, w pełnej świadomości pacjenta, jednak bez towarzyszącego bólu.
Usunięte nowotwory wysyłam do badania histopatologicznego przez patomorfologa, który ocenia pod mikroskopem charakter zmiany i doszczętność jej wycięcia.
Podczas wizyty kontrolnej oceniam stan rany, usuwam szwy i wydaję oryginał badania histologicznego.